Biden

Joseph Robinette Biden, Jr. (còn gọi là Joe Biden) sinh ngày 20 tháng 11 năm 1942), là một chính trị gia người Mỹ và là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ sau khi đánh bại tổng thống tiền nhiệm Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Là thành viên của Đảng Dân chủ, ông từng là Phó Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ dưới chính quyền tổng thống Barack Obama từ năm 2009 đến năm 2017. Ông là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện tiểu bang Delaware từ năm 1973 đến năm 2009.

Back to top button