Thời sựTin tức

Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Tại hội nghị 15 khai mạc hôm nay, Trung ương khóa XII sẽ xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.

Phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 15 (khóa XII), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về việc tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới.

Hội nghị cũng sẽ thông qua Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII; về các Văn kiện trình Đại hội XIII; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XIII; cho ý kiến về báo cáo công tác tổng kết tài chính Đảng nhiệm kỳ 2016-2020.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII). Ảnh: Nhật Bắc
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII). Ảnh: Nhật Bắc

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tại hội nghị Trung ương 13 tháng 10/2020 và hội nghị Trung ương 14 tháng 12/2020, Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự, bao gồm: Bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên dự khuyết và chính thức Trung ương khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Sau Hội nghị Trung ương 14, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban chấp hành Trung ương, ý kiến giới thiệu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII bao gồm: các Ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử.

Tiếp thu ý kiến của Hội nghị Trung ương 14, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu bổ sung thêm một số nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương chính thức và một số Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc hợp trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII; một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) khai mạc sáng 16/1. Ảnh: Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) khai mạc sáng 16/1. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu liên quan, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII; đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII. Đây là khâu rất quan trọng.

Tại Hội nghị lần này, căn cứ vào Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị trình Trung ương dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XIII của Đảng, đề nghị Trung ương chú ý cho ý kiến thông qua để trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, quyết định.

“Hội nghị Trung ương lần này tuy không dài nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng ta đang bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Hội nghị sẽ làm việc từ 16 đến 18/1.

Hoàng Thùy – Vnexpress

Tin liên quan

Back to top button